Vic dana: Lijek

Dođe žena u apoteku da apotekaru recept i reče:

  • "Možete li napraviti lijek?"

Apotekar:

  • "Naravno, sačekajte minut."

I tako ona čeka kad iz prostorije odjeknu eksplozija. 

Dođe apotekar i reče:

  • "Neka vaš doktor, molim vas, idući put napiše štampanim slovima."

Tagovi: